Om Ramsjö Gård

Vi som driver Ramsjögård idag är Madelene o Peter Lidberg med våra sex barn och våra 5 Heltidsanställda + timanställda.

2008 började vi med att arrendera denna släktgård och övertog då ett traditionellt småländskt lantbruk med inriktning på mjölkproduktion och ca 70ha arrenderad åkermark + bete.

Ramsjö Gård 1939

2010 Köptes delar av fastigheten Ramsjö Gård och vi började med en utökning av köttdjursproduktion till den befintliga mjölkproduktionen.

2017 är den totala brukade åkerarealen ca 170 Ha + bete 50 mjölkkor ca 150 köttdjur och rekrytering.

I mars månad inleds ett historiskt samarbete som återförsäljare för Svenska Foder och vi öppnar vår foderbutik på Gården i Ramsjö tänkt som en sidoverksamhet till det traditionella lantbruket.

2018 Börjar vi med att utöka med en rad olika kända företag som återförsäljare för Tex Bandini produkter (blivande Willab).

Vid detta ögonblick 2018 startar försäljning och Montering av stängsel och införskaffar vår första traktormonterade Stolpnedslagare.

Ramsjö Gård 1957

2020 avvecklas Mjölkproduktionen och en epok går i graven med blandade känslor.

Idag 2022 är Ramsjö Gård en samarbetspartner för både andra lantbrukare/Företagare och privatpersoner i främst i närområdet men större delen av hela södra Kalmar län Östra Kronobergslän och Norra Blekinge Län.

Våra verksamheter idag är butiksförsäljning, grovfoderproduktion, hemkörning, stängselmontering, vägunderhåll, skörd, jordbearbetning, varmluftstorkning och uthyrning.